fbpx

The sky is NOT the limit!

Scout Robotics hjælper dig med foto og inspektion fra luften

AMATØRFLYVNING I KLUBBER

Punkt 1 giver mulighed for at flyve med droner på amatørbasis på godkendte modelflyvepladser. Man skal typisk være meldt ind i en klub, som sikrer at man er dækket ind under Modelflyvning Danmarks ansvarsforsikring. De forskellige klubber rundt om i Danmark kan man finde via Modelflyvning Danmarks hjemmeside: http://www.modelflyvning.dk. I klubberne vil man kunne lære at flyve sin drone på forsvarlig vis, samt dele sin interesse for droner med andre dronepiloter. 

AMATØRFLYVNING UDEN FOR BYMÆSSIGE OMRÅDER

Punkt 2 giver, som lovgivningen er i dag, mulighed for på amatør basis at flyve med sin drone på landet under en række forudsætninger, som er listet nedenfor. Denne lovgivning er trådt i kraft den 1/7 2017.

 • Dronefører skal enten have et dronebevis eller et dronetegn for at måtte flyve i disse områder. 
 • Drone skal være registreret hos trafikstyrelsen og være markeret med navn, telefonnummer samt registreringsnummer. 
 • Droneflyvning må ikke udsætte andres liv eller ejendom for fare. 
 • Flyvning indenfor en radius af 6 km til en offentlig flyveplads er forbudt.
 • Flyvning indenfor en radius af 8 km til en militær flyveplads er forbudt.
 • Afstanden til bymæssig bebyggelse eller større offentligt vej skal mindst være 150 m.
 • Max flyvehøjde er 100 m og man skal overholde VLOS (man skal kunne se dronen hele tiden). 
 • Flyvning over tætbebyggede områder, som f.eks. campingpladser eller sommerhus områder er ikke lovligt, herunder gælder også større menneskemængder samlet i det fri. 
 • Følsomme naturområder beskrevet i BL 7-15 må ikke overflyves. 
 • Flyvehøjden må ikke overstige 100 m, medmindre man flyver nærmere end 25 m på et objekt, som er mere end 100m højt. Dette må overflyves med max 25 meter, såfremt man ikke overstiger grænsen på 6km til offentligt lufthave og 8 km til militær lufthavn. 
 • Flyvning må ikke finde sted nærmere end 50 meter (horisontalt) til andre mennesker, medmindre disse er deltagere eller tilskuere til flyvningen. 

MICRO DRONE UDEN FOR BYMÆSSIGT BEBYGGELSE (ET BEGREB DER ER KOMMET TIL IFM. NY LOVGIVNING 1/7 2017)

Punkt 3 vedr. micro droner (max 250g og max 50km/t). Kravene til flyvning med denne type droner er mere lempelige, men skal stadig overholde en række regler. 

 • Dronen skal ikke være registreret hos trafik-, bygge- og boligstyrelsen.
 • Der skal ikke tegnes særskilt ansvarsforsikring på dronen.
 • Dronen skal ikke være mærket med ejers navn, telefonnr. eller have et registreringsnummer udstedt af trafik-, bygge- og boligstyrelsen.
 • Man skal ikke have dronetegn for at flyve med denne type drone.
 • Dronen må godt flyve tættere på anden mands ejendom end 100 m, dog må man stadig ikke flyve på anden mands ejendom uden dennes tilladelse.
 • Dronen må godt flyve tættere på jernbane og hovedvej end den 150 meter grænse, som gælder for droner.
 • Dronen må godt flyve tættere på skibe, både og offshore-installationer end den 50 meter grænse, som gælder for droner.
 • Dronen må godt flyve tættere på mennesker end den 50 meter grænse, der gælder for droner, der fly-ver uden for bymæssig bebyggelse 

ERHVERVSMÆSSIG FLYVNING

Punkt 4, erhvervsmæssig flyvning i bymæssige områder, må kun udføres af en erhvervsmæssig dronepilot, der har dronebevis 1A, 1B eller 2. Derudover skal dronepiloten overholde en række udvidede sikkerhedsregler, samt overholde "§264 - lovgivning ift. privatlivets fred", "lovgivning om TV-overvågning" og "Persondataloven". Man skal være opmærksom på, at ovenstående betyder, at det ikke er lovligt at flyve med selv den mindste drone i sin have, hvis man bor i et bymæssigt område. Selv de mindste droner, der ofte betegnes som legetøj, rammes af ovenstående regler.

Udskriv

 Certificeret dronepilot 

 Din garanti for en sikker og lovlig flyvning 

Certificeret dronepilot

Godkendt af Trafikstyrelsen i kategori 1A, 1B og 2.

Hurtig levering

Typisk vil billede og analyse blive leveret inden for 24-48 timer efter endt flyvning.
Flyvning er dog afhængig af vejret, vind over 10 m/s eller regnvejr umuliggør flyvning.

Få et uforpligtende tilbud

Ring til 77 30 11 20 eller send en mail til pvl@scoutrobotics.dk for et uforpligtende tilbud.